T-shirt
Cnemis - Cậu Bé Bút Chì (Tập 26 - Tái Bản)Pastel Cnemis-chan (tên tiếng Việt: Cnemis - Cậu bé bút chì) của tác giả Yoshito Usui, là một trong những bộ comic (truyện tranh) nổi tiếng của Nhật Bản. Được phát hành lần đầu năm...
T-shirt
Thông gutbucket tác giảYoshito UsuiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBối cảnh của câu chuyện là năm Thiên Chính thứ 2 (1574) !Chuyện gì đang chờ đợi gia đình Nohara trong chuyến phiêu lưu về quá khứ...
T-shirt
Shin - Cậu Bé Bút Chì (Tập 50) - 2014Crayon Shin-chan (tên tiếng Việt: Shin - Cậu bé bút chì) của tác giả Yoshito Usui, là một trong những bộ manga (truyện tranh) nổi tiếng của Nhật Bản. Được phát hành lần đầu năm 191, bộ ...