T-shirt
Từ Tơ Lụa Đến Silicon Từ Tơ Lụa Đến Silicon nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của 10 nhân vật có nhiều ảnh hưởng, tạo ra những bước ngoặt trong sự phát triển của lịch sử thế giới, bao gồm: Gengis Khan, hoàng tử Henry, Rober...
T-shirt
Thông tin tác giảJeffrey E. GartenVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSách nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của 10 nhân vật có nhiều ảnh hưởng, tạo ra những bước ngoặt trong sự phát triển của lịch sử ...