T-shirt
Tụi Lớp Nhứt Trường Bình Tây, Cây Viết Máy Và Wheedle Chó NhỏLấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 60 - 70 của thế kỷ trước, nhà văn đã kể lại câu chuyện về những đứa trẻ đáng yêu, nhân hậu và nghĩa tình, mang đậm chất bộc trực k...
T-shirt
Thông tin tác giảLê Văn NghĩaVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảQuyển sách tập hợp những bài viết ngắn nhìn lại Sài Gòn ngày hôm qua, không phải bằng cặp mắt của nhà nghiên cứu mà của một người tha t...
T-shirt
Thông tin tác giảLê Văn NghĩaVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCùng với "Sài Gòn khâu lại mảnh thời gian", tác phẩm này viết về một Sài Gòn xưa qua những mảnh hồi ức vô cùng sống động của tác giả Lê...