T-shirt
Thông tin tác giảVăn Toàn (Biên Soạn)Vào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Cuộc sống không có bản thảo, cuộc đời không cho người ta có nhiều thời gian để mà có lắm cái "sai rồi sửa". Chẳng ai muốn sau ...