T-shirt
Thông tin tác giảPhan Huy KhảiPhan Huy KhảiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNội dung cuốn sách được trình bày trong 8 chương: Chương 1: Vài bài toán về giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số .Giới...
T-shirt
Thông tin tác giảPhan Huy KhảiPhan Huy KhảiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảPhạm Văn ThạoVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNội dung bộ sách bám sát yêu cầu của phương án tổ ...
T-shirt
Thông tin tác giảPhan Huy KhảiPhan Huy KhảiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCác kiến thức về Đại số được sắp xếp theo 5 chương sau:- Chương I: Dãy số- Chương II: Giới hạn và tính liên tục của hàm s...