T-shirt
Tuyệt Đỉnh Bí Kíp Teen Truyền Đây là một cuốn sách không thể bỏ qua với những teen Không-Chịu-Tầm-Thường. Làm thế nào để teen: - Bước vào trường mới mà không chới với? - Đối phó với các thử thách siêu cấp từ học nhóm...