T-shirt
Thông tin tác giảPhan Linh (Linh Phan)Phan Linh: Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành PR và thạc sĩ về Truyền thông Tiếp thị Chiến lược. Hơn 8 năm làm nghề.Một cô gái Hà Nội, hiện đang sống tại Nauy. Thích viết. Lần đầu làm mẹ....