T-shirt
Thông biddle tác giảVũ Từ TrangVũ Từ TrangVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Sách về làng nghề và thủ công truyền thông không nhiều và cũng chưa nhạt đi sâu vào chuyên môn mang tính kỹ thuật, lý do ...
T-shirt
Thông tin tác giảVũ Từ TrangVũ Từ TrangVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Đó là kho hiện vật, kho tư liệu tâm hồn làm chứng tích cho một thời gian khổ, thiếu thốn, chật hẹp đủ điều nhưng ước vọng ti...
T-shirt
Thông tin tác giảVũ Từ TrangVũ Từ TrangVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNếu như những chiến công viết nên câu chuyện giữ nước thì những nghề thủ công chính là câu chuyện về dựng nước. Từ ngàn xưa, ...