T-shirt
Thông tin tác giảMai Hà UyênVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảVũ Ngọc TrangVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKhi cha mẹ làm teen “phát điên” sẽ giúp bạn hiểu “chuyện gì đangx...
T-shirt
Vé Cuối Vé Cuối là tập truyện ngắn viết về đề tài tình yêu. Những câu chuyện thường được kể ở nhiều điểm nhìn, tức từ tất cả các nhân vật trong câu chuyện ấy, nên được soi chiếu từ nhiều góc độ, làm nổi bật lên được những ...
T-shirt
Vé Cuối là tập truyện ngắn viết về đề tài tình yêu. Những câu chuyện thường được kể ở nhiều điểm nhìn, tức từ tất cả các nhân vật trong câu chuyện ấy, nên được soi chiếu từ nhiều góc độ, làm nổi bật lên được những nỗi buồn...