T-shirt
Thông tin tác giảLorenzo AngeloniSinh năm 1958 tại Perugia, là nhà ngoại giao và nhà văn. Ông tốt nghiệp ngành Luật năm 1981 tại Đại học Perugia và bắt đầu sự nghiệp ngoại giao của mình tại Bộ Ngoại giao năm 1985. Từ năm 1...
T-shirt
Vùng Cách Ly Trước khi bước vào thiên niên kỷ mới, có lẽ loài người đã không hình dung được mình sẽ phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng mới có quy mô toàn cầu: nỗi sợ khủng bố sau vụ 11/9/2001, nỗi sợ các đại dịch mới sa...
T-shirt
Thông tin tác giảLorenzo AngeloniSinh năm 1958 tại Perugia, là nhà ngoại giao và nhà văn. Ông tốt nghiệp ngành Luật năm 1981 tại Đại học Perugia và bắt đầu sự nghiệp ngoại giao của mình tại Bộ Ngoại giao năm 1985. Từ năm 1...