T-shirt
Thông tin tác giảLucinda WatsonVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảVì Sao Họ Thành Công? - Tập 1Gần đây, chúng ta thường nghe nói đến thuật ngữ CEO, đó là chữ viết tắt của Chief Executive Officer (Tổn...
T-shirt
Thông tin tác giảLucinda WatsonVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảVì Sao Họ Thành Công? - Tập 1Gần đây, chúng ta thường nghe nói đến thuật ngữ CEO, đó là chữ viết tắt của Chief Executive Officer (Tổn...