T-shirt
Ngồi Thấy Xa Xăm Và Những Bài Thơ Khác …giờ tôi ngồi lặng yên và thấy xa xăm trải dài tưởng như mất hút vào vô tận ở đâu đó, lạy trời, còn những bãi cỏ hoang, bụi dứa dại, đám hoa mắc cỡ, lũ chuồn chuồn và những thằng b...
T-shirt
Thông platinum tác giảNguyễn Công ThắngNguyễn Công ThắngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTập sách gồm những bài tạp bút tản mạn về cuộc sống, về những ký ức tuổi thơ,. . . đã đăng trên mục Trà dư T...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Công ThắngNguyễn Công ThắngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả…giờ tôi ngồi lặng yên và thấy xa xăm trải dàitưởng như mất hút vào vô tậnở đâu đó, lạy trời, còn những bãi cỏ ho...