T-shirt
Thông tin tác giảĐỗ Lai ThúyĐỗ Lai ThúyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảVăn bản giống như giếng thần không bao giờ cạn nước. Người đọc các thế hệ đến soi mình vào gương giếng ấy không chỉ thấy màu ...
T-shirt
Thông tin tác giảĐỗ Lai ThúyĐỗ Lai ThúyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTùy Bút Chân Dung Học Thuật Vẫy Vào Vô Tận là tậptùy bút chân dung học thuật, cuốn sách tiếp nối Chân Trời Có Người Bay (Nxb....
T-shirt
Thông tin tác giảĐỗ Lai ThúyĐỗ Lai ThúyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Một nhà phê bình nhất thiết phải có hiểu biết lý thuyết. Biết, nhưng không phải để thồ chữ, mà để kết hợp với kinh nghiệm số...