T-shirt
Thông tin tác giảLêRinVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Việt Nam miền ngon" tác giả Le Rin là cuốn sách song ngữ Việt Anh về các món ăn Việt với minh họa màu sống động. Tác giả đã khéo léo lồng ghé...
T-shirt
Việt Nam Miền Ngon (Tái Bản)Là cuốn sách song ngữ Việt Anh về các món ăn Việt với minh họa màu sống động.Tác giả đã khéo léo lồng ghép cách chế biến (đơn giản) vào mỗi phần giới thiệu món ăn, người đọc dễ dàng nhận ra văn ...