T-shirt
Thông tin tác giảTrần Trọng KimTrần Trọng KimVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảViệt Nam Sử LượcViệt Nam sử lược là cuốn lịch sử Việt Nam đầu tiên được viết bằng chữ quốc ngữ, bản in lần thứ nhất ...
T-shirt
Một Cơn Gió Bụi "Và đặc biệt, cách nhìn nhận, đánh giá của giới học giả ở Việt Nam và ở nước ngoài về bản chất, vai trò và địa vị lịch sử của Nội các Trần Trọng Kim cũng rất khác nhau. Trong khi nhiều tác giả coi Nội các T...
T-shirt
Thông tin tác giảTrần Trọng KimTrần Trọng KimVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cá...