T-shirt
The story is about the character Mr. Hai, a farmer who is very fond of his Cho Dau village. Due to the war and family circumstances, he had to evacuate with his family. At the place of evacuation, he always remembers about...
T-shirt
Vợ Nhặt Kim Lân tên thật là Nguyễn Văn Tài (1921-2007), quê gốc: Thôn Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957). Nhà văn Kim Lân th...
T-shirt
Thông tin tác giảKim LânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKim Lân (1920 - 2007) nhà văn Kim Lân tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh tại thôn Phù Lưu (làng chợ Giầu), xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc...