T-shirt
Xá Lợi Phật Dấu Ấn Của Lòng Từ BiXá lợi là điều kỳ diệu nhất trong vô vàn những điều kỳ diệu của Phật giáo, là tinh hoa, được đúc kết bằng công hạnh Thiền định và lòng từ bi cứu khổ độ sinh của Đức Phật và chư vị Bồ tát từ...
T-shirt
Tục Thờ Cúng Và Những Điều Kiêng Kỵ Trong Văn Hóa Tâm Linh Người ViệtCuốn sách gồm hai phần chính như sau:Phần I. Tục thờ cúng bản sắc văn hóa tâm linh người Việt Nam - Những hành trình khám phá Trình bày về tín ngưỡng của...
T-shirt
Xá Lợi Phật - Dấu Ấn Của Lòng Từ BiChương I: Đức Phật - Suối nguồn từ bi và bình đẳngTrình bày về tư tưởng, trí huệ, lẽ công bằng, sự khoan dung và lòng từ bi bác ái…  của Đức Phật trong quá trình tìm kiếm và sau đó là hướ...