T-shirt
Xì Trum - Tập 32 Xì trum đã trở lại với những câu chuyện mới toanh chưa từng bật mí. Lần này, các Tí sẽ xì trum những vấn đề gì đây? Một cuộc phiêu lưu kì thú hay một cuộc truy đuổi đầy xì trum của lão Gargamel. Không phải...
T-shirt
Xì Trum - Tập 3 Xì trum đã trở lại với những câu chuyện mới toanh chưa từng bật mí. Lần này, các Tí sẽ xì trum những vấn đề gì đây? Một cuộc phiêu lưu kì thú hay một cuộc truy đuổi đầy xì trum của lão Gargamel. Không phải!...
T-shirt
Xì Trum - Tập 32 Xì trum đã trở lại với những câu chuyện mới toanh chưa từng bật mí. Lần này, các Tí sẽ xì trum những vấn đề gì đây? Một cuộc phiêu lưu kì thú hay một cuộc truy đuổi đầy xì trum của lão Gargamel. Không phải...