T-shirt
Thông tin tác giảRay D. StrandBác sĩ Ray D. Filament đã tốt nghiệp Đại học FLARE khoa Colorado và hoàn thành khóa đào tạo sau đại học tại bệnh viện Mercy ở San Diego, California. Là bác sĩ gia đình trong ba mươi năm, ông đ...
T-shirt
Thông tin tác giảRay D. StrandBác sĩ Ray D. Strand đã tốt nghiệp Đại học Y khoa Colorado và hoàn thành khóa đào tạo sau đại học tại bệnh viện Mercy ở San Diego, California.Là bác sĩ gia đình trong ba mươi năm, ông đã có ki...