T-shirt
Thông package tác giảTâm PhanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Sex và những thứ khác" là một cuốn tạp văn với những góc nhìn khá táo bạo và có đôi chút "ngông" của tác giả Tâm Phan. Cuốn tạp văn đi...
T-shirt
Thông tin tác giảTâm PhanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Sex và những thứ khác" là một cuốn tạp văn với những góc nhìn khá táo bạo và có đôi chút "ngông" của tác giả Tâm Phan. Cuốn tạp văn đi sâu...
T-shirt
Thông tin tác giảTâm PhanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn sách là 50 câu chuyện nhỏ được tác giả Tâm Phan ghi lại từ những tâm sự, chia sẻ của thân phận phụ nữ xung quanh, để từ đó rút ra câu ...