h

T-shirt
H2 - Tập 1Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ch...
T-shirt
H2 - Tập 10 Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ...
T-shirt
H2 - Tập 10 Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ...
T-shirt
H2 - Tập 10 Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ...
T-shirt
H2 - Tập 2Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ch...
T-shirt
H2 - Tập 2Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ch...
T-shirt
H2 (Tập 1)Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ch...
T-shirt
H2 (Tập 1)Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ch...
T-shirt
H2 (Tập 12) là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi! Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng...
T-shirt
H2 (Tập 12) là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi! Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng...
T-shirt
H2 (Tập 3) là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi! Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ...
T-shirt
H2 (Tập 3) là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi! Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ...
T-shirt
H2 (Tập 5)Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ch...
T-shirt
H2 (Tập 5)Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ch...
T-shirt
H2 (Tập 6)Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ch...
T-shirt
H2 (Tập 6)Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ch...
T-shirt
H2 (Tập 9)Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ch...
T-shirt
H2 (Tập 9)Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng ch...
T-shirt
H2 Tập 14Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng chà...
T-shirt
H2 Tập 14Là câu chuyện về bóng chày nhiệt huyết tuổi trẻ, tác phẩm nổi tiếng của bố già Adachi!Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng chà...
T-shirt
 Hạ Cánh Cuối NămMột nhà khoa học khi trở thành người viết thường đem đến cho bạn đọc nhiều góc nhìn khác lạ. Trên trang viết, không gian và con người xung quanh hiện lên trong những hình ảnh mới, thân quen đó mà cũng khác...
T-shirt
 Hạ Cánh Cuối NămMột nhà khoa học khi trở thành người viết thường đem đến cho bạn đọc nhiều góc nhìn khác lạ. Trên trang viết, không gian và con người xung quanh hiện lên trong những hình ảnh mới, thân quen đó mà cũng khác...
T-shirt
Thông tin tác giảQuách Kính MinhSinh ngày 6/6/1983 tại Tư Cống, Tứ Xuyên, Trung Quốc, hiện là Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn nghệ Trường Giang.Bút danh: Quách Kính Minh, A Minh.Nghề nghiệp: Nhà văn, biên kịch, đạo diễn.Tác...
T-shirt
Hạ Chí Chưa TớiNgười ta thường nói "Chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn."Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng.Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được.Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải q...
T-shirt
Hạ Chí Chưa TớiNgười ta thường nói "Chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn."Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng.Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được.Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải q...
T-shirt
Thông tin tác giảQuách Kính MinhSinh ngày 6/6/1983 tại Tư Cống, Tứ Xuyên, Trung Quốc, hiện là Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn nghệ Trường Giang.Bút danh: Quách Kính Minh, A Minh.Nghề nghiệp: Nhà văn, biên kịch, đạo diễn.Tác...
T-shirt
Thông tin tác giảQuách Kính MinhSinh ngày 6/6/1983 tại Tư Cống, Tứ Xuyên, Trung Quốc, hiện là Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn nghệ Trường Giang.Bút danh: Quách Kính Minh, A Minh.Nghề nghiệp: Nhà văn, biên kịch, đạo diễn.Tác...
T-shirt
Thông tin tác giảQuách Kính MinhSinh ngày 6/6/1983 tại Tư Cống, Tứ Xuyên, Trung Quốc, hiện là Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn nghệ Trường Giang.Bút danh: Quách Kính Minh, A Minh.Nghề nghiệp: Nhà văn, biên kịch, đạo diễn.Tác...
T-shirt
Thông tin tác giảQuách Kính MinhSinh ngày 6/6/1983 tại Tư Cống, Tứ Xuyên, Trung Quốc, hiện là Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn nghệ Trường Giang.Bút danh: Quách Kính Minh, A Minh.Nghề nghiệp: Nhà văn, biên kịch, đạo diễn.Tác...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Nhật ÁnhNguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Năm 13 tuổi ông đăng báo b...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Nhật ÁnhNguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Năm 13 tuổi ông đăng báo b...
T-shirt
Hạ Đỏ (Tái Bản 2014)Mùa hè là khoảng thời gian mà học trò không còn lo lắng chuyện học hành và cũng là mùa để họ vui chơi giải trí. Mùa hè này, anh chàng Chương còm sẽ về quê ngoại để đổi gió và nghỉ ngơi sau chín tháng dà...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Nhật ÁnhNguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.  Năm 13 tuổi ông đăng báo ...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Vũ Tuấn AnhNguyễn Vũ Tuấn AnhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHà Đồ Trong Văn Minh Lạc Việt:Trong Hà Đồ, 10 số đếm của hệ thập phân tạo thành 5 cặp số "sinh-thành" đầu tiên ...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Vũ Tuấn AnhNguyễn Vũ Tuấn AnhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHà Đồ Trong Văn Minh Lạc Việt:Trong Hà Đồ, 10 số đếm của hệ thập phân tạo thành 5 cặp số "sinh-thành" đầu tiên ...
T-shirt
Thông tin tác giảViên LinhViên Linh tên thật Nguyễn Nam, sinh tháng 1 năm 1938 tại phố ga Đồng Văn, Hà Nam, viết văn từ thời trung học, năm 1953 khi đang học đệ lục đã có truyện ngắn đăng và được trả nhuận bút trên nhật bá...
T-shirt
 Hạ Đỏ, Có Chàng Tới HỏiHạ Đỏ, Có Chàng Tới Hỏi là tập truyện dài bán chạy nhất một thời của tác giả Viên Linh. Câu chuyện kể về mối tình éo le của cô gái trẻ Dự Thư và chàng sinh viên Văn khoa Nam Đàn mà sự ngang trái, éo...
T-shirt
Thông tin tác giảViên LinhViên Linh tên thật Nguyễn Nam, sinh tháng 1 năm 1938 tại phố ga Đồng Văn, Hà Nam, viết văn từ thời trung học, năm 1953 khi đang học đệ lục đã có truyện ngắn đăng và được trả nhuận bút trên nhật bá...
T-shirt
Thông tin tác giảViên LinhViên Linh tên thật Nguyễn Nam, sinh tháng 1 năm 1938 tại phố ga Đồng Văn, Hà Nam, viết văn từ thời trung học, năm 1953 khi đang học đệ lục đã có truyện ngắn đăng và được trả nhuận bút trên nhật bá...
T-shirt
 Hạ Đỏ, Có Chàng Tới HỏiHạ Đỏ, Có Chàng Tới Hỏi là tập truyện dài bán chạy nhất một thời của tác giả Viên Linh. Câu chuyện kể về mối tình éo le của cô gái trẻ Dự Thư và chàng sinh viên Văn khoa Nam Đàn mà sự ngang trái, éo...
T-shirt
Thông tin tác giảLê Hoằng MưuVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảVõ Văn NhơnVõ Văn NhơnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHà Hương phong nguyệt là tiểu thuyết đầu tay của Lê Hoằ...
T-shirt
Thông tin tác giảLê Hoằng MưuVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảVõ Văn NhơnVõ Văn NhơnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHà Hương phong nguyệt là tiểu thuyết đầu tay của Lê Hoằ...
T-shirt
Thông tin tác giảVũ Thành SơnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCô đơn. Hoang mang. Bị nhấn chìm. Bị vật hóa. Mất cảm giác hiện hữu. Lạc kí ức. Chung đụng với nhiều thứ hiện thực tẻ ngắt. Biến mất. V...
T-shirt
Thông tin tác giảVũ Thành SơnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCô đơn. Hoang mang. Bị nhấn chìm. Bị vật hóa. Mất cảm giác hiện hữu. Lạc kí ức. Chung đụng với nhiều thứ hiện thực tẻ ngắt. Biến mất. V...
T-shirt
Thông tin tác giảPhong Lai Đích Tây LâmVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHạ Mạch 86 Độ "Vợ ơi, vợ đừng như vậy. Tuần sau chúng ta kết hôn rồi. Mai chúng ta còn phải đi đăng ký. Em nói xem, nếu để mu...
T-shirt
Thông tin tác giảPhong Lai Đích Tây LâmVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHạ Mạch 86 Độ "Vợ ơi, vợ đừng như vậy. Tuần sau chúng ta kết hôn rồi. Mai chúng ta còn phải đi đăng ký. Em nói xem, nếu để mu...
T-shirt
Thông mineral tác giảPhong Lai Đích Tây LâmVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHạ Mạch 86 Độ "Vợ ơi, vợ đừng như vậy. Tuần sau chúng ta kết hôn rồi. Mai chúng ta còn phải đi đăng ký. Em nói xem, nếu đ...
T-shirt
Thông tin tác giảUông TriềuUông Triều (tên thật là Nguyễn Xuân Banish, sinh năm 1977) vốn là một thầy giáo nhưng đã rẽ ngang để trở thành nhà văn chuyên nghiệp, mà lại đầu quân vào hàng ngũ nhà văn áo lính ở "số 4 Lý Nam Đ...
T-shirt
Hà Nội - Quán Xá Phố PhườngCuốn sách là tập tản văn các bài viết về những điều bình dị ở Hà Nội. Chia thành 2 phần chính là phố phường với những con phố thân thuộc, gắn với những câu chuyện lịch sử như Đê La Thành, Hàng Đà...
T-shirt
Thông tin tác giảUông TriềuUông Triều (tên thật là Nguyễn Xuân Ban, sinh năm 1977) vốn là một thầy giáo nhưng đã rẽ ngang để trở thành nhà văn chuyên nghiệp, mà lại đầu quân vào hàng ngũ nhà văn áo lính ở "số 4 Lý Nam Đế"....
T-shirt
Thông tin tác giảUông TriềuUông Triều (tên thật là Nguyễn Xuân Ban, sinh năm 1977) vốn là một thầy giáo nhưng đã rẽ ngang để trở thành nhà văn chuyên nghiệp, mà lại đầu quân vào hàng ngũ nhà văn áo lính ở "số 4 Lý Nam Đế"....

h